Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 4:

KONFERENCJA "RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY- DLA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO"

Utworzono dnia 05.12.2018

W dniu 30 listopada 2018  r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej odbyła się konferencja "Prazem Przeciwko Przemocy- dla powiatu łęczyńskiego" zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej, Zespół Interdyscyplinarny ....

czytaj dalej... na temat: KONFERENCJA "RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY- DLA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO"

Konsultacje program osłonowy

Utworzono dnia 03.12.2018

W związku z wejściem w życie w dniu 1.01.2019 r., wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, ustanowionego przez Radę Ministrów, uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r w załączeniu przedstawia Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wraz załącznikiem oraz Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
W związku z powyższym  proszę o zapoznanie się z ww dokumentami i  ewentualne zgłoszenie uwag i wniosków drogą e-mailową na adres: projektymops@gmail.com do dnia 18.12.2018 r.
Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt  3 i pkt 14 ww. ustawy. Program obejmie swoim zasięgiem mieszkańców gminy Łęczna.

czytaj dalej... na temat: Konsultacje program osłonowy

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Utworzono dnia 22.11.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej informuje, iż Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy będzie wydawać żywności dla osób, które otrzymały skierowanie z MOPS w następującej kolejności wg. podanego wykazu, alfabetycznie:

11 grudzień 2018 r.  osoby o nazwisku A-K w godzinach. 10:30-17:00, przerwa 13:00-13:30

12 grudzień 2018 r. osoby o nazwisku L-Z w godzinach. 09:00-16:00, przerwa 12:30-13:30

MIEJSCE WYDANIA ŻYWNOŚCI: lokal przy ul. Armii Krajowej 5

Osoby, które w terminie nie mogą odebrać żywności osobiście, proszone są o wydelegowanie innej osoby ze stosownym upoważnieniem do odbioru żywności.

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Konkurs plastyczyny

Utworzono dnia 31.10.2018

Organizatorzy kampanii „Razem Przeciwko Przemocy-dla Powiatu Łęczyńskiego” serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym skierowanym do uczniów szkół z terenu Powiatu Łeczyńskiego.

 Kampania społeczna „Razem Przeciwko Przemocy-dla Powiatu Łęczyńskiego” rozpoczęła się dnia 02.10.2018r., jest to Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. ...

czytaj dalej... na temat: Konkurs plastyczyny

Kampania „Razem Przeciwko Przemocy-dla Powiatu Łęczyńskiego”

Utworzono dnia 31.10.2018

          W dniu 02.10.2018 r. - Międzynarodowy Dniem Bez Przemocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rozpoczęły kampanię społeczną „RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY- DLA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO”. Honorowy patronat nad kampania objęli: Burmistrz Łęcznej, Starosta Łęczyński oraz Komendant Powiatowej Policji w Łęcznej. ...

czytaj dalej... na temat: Kampania „Razem Przeciwko Przemocy-dla Powiatu Łęczyńskiego”

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Utworzono dnia 11.10.2018

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Jest narzędziem informatycznym: umożliwiającym mieszkańcom sygnalizowanie miejsc zagrożonych (mapa interaktywna)...

czytaj dalej... na temat: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Utworzono dnia 09.10.2018

Od 1 października 2018 r. podwyższone zostały kryteria dochodowe w pomocy społecznej:

- dla osoby samotnie gospodarującej do 701(do dnia 1.10.2018 r. była kwota 634 zł) 

- dla osoby w rodzinie do 528(do dnia 01.10.2018 r. była kwota 514 zł)

– maksymalna kwotę zasiłku stałego –wynosi 645 z dotychczasowego 604 zł;

- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – wynosi 308 z dotychczasowego 288 zł

czytaj dalej... na temat: ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO