Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

1) Oniszczuk Joanna - asystent rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej,

2) Budzyńska Renata - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łęcznej,

3) Dowierciał Wioleta Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej,

4) Fleszyńska-Haratym Katarzyna - kurator w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

5) Gacyk Jolanta - położna Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „LEK-MED 3” w Łęcznej,

6) Jarząbek Artur - dzielnicowy w Zespole Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej,

7) Góra-Haraszczuk Ewa - pedagog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,

8) Kamińska Joanna - zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej,

9) Kłodzińska Joanna - pedagog szkolny w Gimnazjum Nr 1  w Łęcznej,

10) Krasny Arkadiusz - dzielnicowy w Zespole Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej,

11) Mazur-Stola Agnieszka - kurator w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

12) Skiba Monika - kurator w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

13) Rudzińska Weronika - kierownik Stowarzyszenia MONAR, Poradni Profilaktyczno- Konsultacyjnej w Łęcznej,

14) Sikora Anna Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- asystent rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej,

15) Kasprzak Piotr - dzielnicowy w Zespole Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej,

16) Tryk Barbara - pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,

17) Winiarska Marzena - pedagog szkolny w Zespole Szkół Nr 2 w Łęcznej,

18) Jakubczyk Marcin - dzielnicowy w Zespole Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej,

19) Werpachowska-Czuchryta Joanna - kurator w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.