Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "Opieka Wytchnieniowa"

Utworzono dnia 06.09.2019

w 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje Program „Opieka Wytchnieniowa finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program dedykowany jest członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Realizacja zadania przez PCPR sprowadza się do świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie osobom, o których wyżej mowa, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w siedzibie PCPR przy ul. Staszica 9 w Łęcznej lub pod nr tel. 81 53 15 384.