Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Punkt pomocy i terapi osób pokrzywdzonym przestępstwem

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM 
PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

  Może to być przede wszystkim: 

  • informacja prawna,
  • pomoc psychologiczna,
  • pokrywanie kosztów rehabilitacji,
  • pomoc finansowa i materialna.

W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj!

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

STAŁY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W ŁĘCZNEJ

ul. Jaśminowa 4
siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej
pokój nr 218
tel. 81 53 15 526, 537-404-430

Godziny dyżurów specjalistów:

Psycholog:
piątek : 11.30-14.00

Osoba pierwszego kontaktu/ pracownik socjalny:
wtorek: 16.00-18.00
środa: 15.00-17.00

Prawnik:
Środa: 14.00-16.00

W celu uzyskania porady prawnej lub pomocy psychologicznej należy wcześniej skontaktować się osobiście bądź telefonicznie ( 537-404-430 lub 81/ 531-55-14) z osobą pierwszego kontaktu.

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY
1. Pomoc prawna
2. Terapia rodzin
3. Pomoc osoby pierwszego kontaktu
4. Pomoc psychologiczna
5. Pomoc psychiatryczna
6.  Grupa wsparcia
7. Pokrywanie kosztów czasowego bezpłatnego zakwaterowania lub udzielanie schronienia
8. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
9. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
10. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych  z uzyskiwaniem pomocy.