Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJA- AKCJA WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Utworzono dnia 21.08.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej  informuje, że Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy rozpoczyna akcję wydawania żywności.

Z uwagi na powyższe do dnia 20.09.2019 r. można kontaktować się z pracownikami socjalnymi MOPS w Łęcznej ul. Jaśminowa 4 celu wypełnienia skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Warunkiem zakwalifikowania do otrzymania ww. pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.